Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 czerwca 2018

Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi podczas urlopu wychowawczego

214

W związku ze zmianami organizacyjnymi, likwidujemy stanowisko pracownika, który od 6 miesięcy pozostaje na urlopie wychowawczym. Czy możemy wypowiedzieć umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska podczas urlopu wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pracownikowi można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy podczas przebywania na urlopie wychowawczym, pod warunkiem, że do pracodawcy znajdzie zastosowanie ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tj. jeśli w zakładzie pracy zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1868§ 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu. Generalnie więc planując likwidacje stanowiska pracownika, który przebywa na urlopie wychowawczym, z wypowiedzeniem umowy o pracę powinniśmy poczekać do momentu powrotu pracownika do pracy.

WAŻNE: Dla pracodawców, którzy zatrudniają 20 i więcej pracowników, w sytuacji zamierzonego zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika, tj. np. likwidacji stanowiska pracy, szczególna...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.