Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik odszedł z pracy 3 sierpnia 2018 r. Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 2400 zł. W jakiej kwocie należało mu wypłacić wynagrodzenie za 3 dni pracy w sierpniu?

ODPOWIEDŹ

Wynagrodzenie wynosi 326,72 zł.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie za 3 dni pracy, gdy pozostałej części tego miesiąca pracownik nie przepracował z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę, należało obliczyć zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Zostały w nim bowiem określone zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik w tym miesiącu był nieobecny w pracy z innych przyczyn niż niezdolność do pracy spowodowana chorobą, i za czas tej nieobecności nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Nakazują one przeprowadzenie następujących działań:

  • podzielenie miesięcznej stawki wynagrodzenia pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,

  • pomnożenie otrzymanego wyniku przez lic...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.