Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę, które jest niższe niż minimalne. Czy jako uzupełnienie do wymaganej wysokości można potraktować wynagrodzenie, jakie pracodawca wypłacił mu za pracę w sobotę?

ODPOWIEDŹ

Nie, przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia za pracę bierze się pod uwagę wykonywanie obowiązków służbowych w granicach norm czasu pracy oraz obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy. To oznacza, że do wynagrodzenia minimalnego nie można wliczać pieniędzy zarobionych przez zatrudnionego w czasie pracy pozarozkładowej lub przekraczającej normy czasu pracy.

UZASADNIENIE

Przy ustalaniu należnego pracownikowi wynagrodzenia minimalnego bierze się pod uwagę przysługujące mu składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Muszą być one zaliczone przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

Do tej kategorii zalicza się więc:

  • wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej i innej,

  • dodatki za staż pracy oraz inne dodatki,

  • premie i nagrody regulaminowe i uznaniowe.

Równocześnie według zasad staty...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.