Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

1 czerwca 2018

Wynagrodzenia kadry zarządzającej nie ustala się w wewnątrz zakładowych aktach prawnych

213

Jesteśmy w trakcie zmian wewnątrz zakładowych aktów prawnych. W najbliższym czasie chcemy się zająć między innymi tymi z nich, które określają zasady wynagradzania zatrudnionych u nas osób. Do tej pory tego nie robiliśmy, ale czy w tych dokumentach możemy określić także zasady wynagradzania ścisłej kadry zarządzającej przedsiębiorstwem?

ODPOWIEDŹ

Nie, zasady wynagradzania ścisłej kadry zarządzającej mogą określać jedynie jej umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Prawo pracy stanowi, że w firmach, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników ich warunki płacowe określa się w regulaminie wynagradzania. Od tej zasady robi się wyjątek na rzecz układu zbiorowego pracy.

Kodeks pracy w art. 24126 § 2 wprowadza jednak wyjątek od tej zasady. Ta norma prawna przewiduje bowiem, że układ zakładowy nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Krąg osób zaliczanych do tej kategorii określa z kolei art. 128 § 2 pkt 2 k.p. Stanowi on iż przez pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy należy rozumieć pracowników kierujących jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępców lub pracowników wchodzących w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz głównych księgowych.

W praktyce oznacza to, że dla osób zatrudnionych na najwyższych stanowiskach w firmie aktem określającym ich uprawnienia płacowe nie może być np. regulamin wynagradzania, ale jedynie podpisana przez nich umowa o pracę. Wpływa na ich wynagrodzenie mają też – co jest oczywiste- powszechnie obowiązujące akty prawne. Ale tylko one. Reguła ta dotyczy jednak tylko najwyższego kierownictwa – nie stosuje się jej do managementu średniego i niższego szczebla.

WAŻNE: Reguły wynagradzania najważniejszych osób w firmie nie mogą być określone w powszechnie obowiązującym regulaminie wynagradzania. Dla top managementu reguły te zapisuje się w ich umowach o pracę.

Warto jednak pamiętać, że...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.