Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prowadzę sprawy kadrowe w dwóch firmach. W jednej firmie zatrudniony pracownik ma wymiar urlopu 26 dni. Od dwóch miesięcy ten pracownik został zatrudniony w drugiej firmie na 1/2 etatu, w której także prowadzę sprawy kadrowe. Jaki wymiar urlopu przysługuje temu pracownikowi w drugiej firmie?

Odpowiedź

Pracownikowi dodatkowo zatrudnionemu na 1/2 etatu przysługuje 13 dni urlopu w ciągu roku ponieważ pracownik ten nabył prawo do urlopu w takim samym wymiarze jak u wszystkich pracodawców zatrudniających jednocześnie tego pracownika. Jednakże, temu pracownikowi należy obliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u tego pracodawcy. Przy założeniu, że pracownik zatrudniony jest w drugiej firmie od 1 września 2020 r. to w tej firmie  przysługuje mu 5 dni urlopu.

Uzasadnienie

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.
Wymiar urlopu wynosi:

  1. 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  2. 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiary urlopu, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. 
Ustalony wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru lub 26 dni.
Zauważyć należy, że do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
Podkreślić także trzeba, że w przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
Zatem, należy zaliczyć do okresu zatrudnienia wszystkie poprzednie okresy i nie ma znaczenia, czy poprzednie zatrudnienie zostało zakończone czy też trwa. Niemniej, nie sumuje się okresów zatrudnienia trwających jednocześnie w tym samym czasie.

Ważne

Pracownik nabywa prawo do urlopu u wszystkich jednocześnie zatrudniających go pracodawców w takim samym wymiarze.


Przykład
Pracownik jest zatrudniony jednocześnie u dwóch pracodawców. Pierwszy p...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.