Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Proszę o informację jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika, który zrobił licencjat i ma przepracowane 2 lata? Pracownik przedstawił nam wszystkie wymagane dokumenty. Czy licencjat należy traktować jako studia wyższe?

ODPOWIEDŹ

Pracownik, który ma tzw. licencjat jest traktowany jak pracownik, który ukończył studia wyższe. W związku z tym, do jego okresu pracy, od którego zależy prawo do urlopu wypoczynkowego, należy doliczyć 8 lat – za ukończenie szkoły wyższej.

UZASADNIENIE

Pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w zależności od swojego okresu zatrudnienia.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

  • szkoły policealnej - 6 lat,

  • szkoły wyższej - 8 lat.

Co istotne, okresy nauki, o których mowa, nie podlegają sumowaniu (art. 155 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy).

Dodatkowo, uwzględnia się tylko te okresy nauki, które zostały zakończone w sposób przewidziany prawem, czyli gdy pracownik otrzymał stosowne zaświadczenie lub dyplom. Okres nauki uwzględnia się we wszystkich stosunkach pracy, także wówczas, gdy pracownik jest zatrudniony jednocześnie u kilku pracodawców.

Z braku dodatkowych zastrzeżeń w omawianym przepisie (art. 155 k.p.) należy przyjąć, że wliczenie ośmioletniego okresu nauki do stażu urlopowego dotyczy również absolwentów studiów licencjackich. A zatem, licencjat uważany jest za studia wyższe.

Potwierdzają to również przepisy ustawy praw...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.