Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Proszę o informację jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracownika, dla którego praca w naszej firmie jest pierwszą pracą? Pracownik pracuje od 2 stycznia 2018 r. W lipcu udzielamy pracownikom urlopów wypoczynkowych, ile dni urlopu wypoczynkowego pracownik ten będzie mógł wykorzystać w lipcu, skoro zatrudniony jest na 1/2 etatu?

ODPOWIEDŹ

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w lipcu 2018 r. wyniesie 40 godzin. Faktyczna liczba dni urlopu tego pracownika zależy od tego, w jakie dni pracownik ten pracuje i w jakim wymiarze godzinowym.

UZASADNIENIE

Pracownik, który podejmuje swoją pierwszą pracę uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego na innych zasadach niż pracownicy z wypracowanym stażem pracy.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów (już w pełnym wymiarze), pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.

Obliczając faktyczny wymiar urlopu takiego pracownika w pierwszym roku pracy, należy ustalić przysługujący mu wymiar urlopu jaki będzie mu przysługiwał po przepracowaniu pierwszego roku.

W przypadku pracownika podejmującego swoją pierwszą pracę, staż pracy z uwzględnieniem okresów nauki pracownika, wyniesie mniej niż 10 lat. Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego wynosić będzie zatem 20 dni.

Kolejnym krokiem będzie uwzględnienie niepełnego wymiaru czasu pracy pracownika.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.