Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

W jaki sposób należy prawidłowo ustalić wymiar czasu pracy na 2018 rok?

ODPOWIEDŹ

Wymiar czasu pracy, to liczba godzin, którą pracodawca może zaplanować pracownikowi do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Jego wielkość uzależniona jest od tego, na jakie dni rozkładają się poszczególne miesiące w roku kalendarzowym oraz kiedy przypadają święta. 

UZASADNIENIE

Wymiar czasu pracy ustalany jest zawsze w taki sam sposób. Wymiar czasu pracy dla osób zatrudnionych na pełen etat oblicza się następująco: w pierwszej kolejności należy pomnożyć 40 godzin przez pełne tygodnie pracy (pełny tydzień pracy to 7 kolejnych dni, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego). Następnie do otrzymanej liczby godzin dodajemy iloczyn dni poza pełnymi tygodniami i 8 godziny pracy. Kolejnym krokiem jest odjęcie od uzyskanej liczby iloczyny świąt przypadających od poniedziałku do soboty

Ważne: Trzeba pamiętać, że święta przypadające w niedzielę nie obniżają wymiaru czasu pracy.

Wymiar czasu w styczniu dla pracowników pełnoetatowych zgodnie z tymi wyliczeniami wygląda następująco:

 • 40 godz. X 4 pełne tygodnie pracy (1-5 stycznia, 8-12 stycznia, 15-19 stycznia

 • 160 godzin + (8 godzin x 3 dni) = 184 godziny,

 • 184 godziny – (8 godzin x 2 dni) = 168 godzin.

Wymiar czasu w styczniu wynosi 168 godzin. W całym 2018 r. wymiar ten wynosi 2008 godzin, a w poszczególnych miesiącach kształtuje się następująco:

 • styczeń – 168 godzin,

 • luty – 160 godzin,

 • marzec – 176 godzin,

 • kwiecień – 160 godzin,

 • maj – 160 godzin,

 • czerwiec – 168 godzin,

 • lipiec – 176 godzin,

 • sierpień – 176 godzin,

 • wrzesień – 160 godzin,

 • październik – 184 godziny,

 • listopad – 168 godzin,

 • grudzień - 152 godziny.

Ważne: Jeżeli pracodawca planuje pracę w miesięcznym okresie rozliczeniowym nie może zaplanować jej w większej ilości godzin, niż wynika to z wymiaru czasu pracy obowiązującego w tym miesiącu.

Ponieważ w marcu 2018 r. miesięczny wymiar czasu pracy to 176 godzin pracodawca może zaplanować w tym miesiącu więcej godzin do przepracowania dla pracownika. Jeśli jednak to zrobi, będzie musiał zapłacić mu za nadgodziny. Jeśli natomiast ustali dla pracownika mniej godzin do przepracowania niż 176 w marcu i tak będzie musiał zapłacić pracownikowi wynagrodzenie za 176 godzin.

Dla pracowników zatrudnionych w 3-miesięcznym okresie rozliczeniowym należy wymiar czasu pracy obliczyć w następujący sposób: najpierw ustalić czas pracy w pełnych tygodniach pracy, następnie do uzyskanego wyniku dodać czas pracy w dniach wystających poza pełne tygodnie pracy i na zakończenie od uzyskanej liczby godzin odjąć czas pracy w dniach wystających poza pełne tygodnie pracy.

W przypadku okresu rozliczeniowego kwiecień – czerwiec 2018 r. obliczenia te będą wyglądały następująco:

 • 40 godzin x 11 tygodni pracy (2-6 kwietnia, 9-13 kwietnia, 16-20 kwietnia, 23-27 kwietnia, 7 – 11 maja, 14 – 18 maja, 21 – 25 maja, 4 - 8 czerwca,

 • 11 - 15 czerwca, 18 – 22 czerwca, 25 – 29 czerwca) = 440 godzin,

 • 440 godzin + (8 godzin x 10 dni) = 528 godzin,

 • 528 godzin – (8 godzin x 4 dni świąteczne od poniedziałku do soboty)

Wymiar czasu w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym od kwietnia do czerwca 2018 r. wynosi 488 godzin.

Ważne: Obliczając wymiar czasu pracy, należy pamiętać, że ustala się go zawsze dla pełnego okresu rozliczeniowego, w którym pracownik jest zatrudniony, a nie dla poszczególnych miesięcy.

W związku z powyższym pracodawca planując pracę w 3 miesięcznym okresie rozliczeniowym, można ją zaplanować co do zasady na dowolną liczbę godzin w miesiącach kalendarzowych (nie naruszając jednak pozostałych przepisów o czasie pracy, np. o dobowych odpoczynkach, obowiązujących dobowych normach czasu pracy itp.), byleby nie przekroczyć wymiaru czasu pracy obwiązującego w okresie rozliczeniowym.

Liczba godzin pracy od kwietnia do czerwca 2018 r. wynosi 488 godzin, więc pracodawca może go rozłożyć na pracę w sposób nie naruszający przepisów, byleby łączna liczba zaplanowanych na te miesiące godzin pracy nie przekroczyła obowiązującego w tym okresie wymiaru.

W 3 miesięcznych okresach rozliczeniowych wymiar czasu pracy kształtuje się następująco:

 • styczeń – marzec – 504 godziny,

 • kwiecień – czerwiec – 488 godzin,

 • lipiec – wrzesień – 512 godzin,

 • październik – grudzień – 504 godziny.

Sposób ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnoetatowych jest taki sam, jak dla pracujących w...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę