Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Grupa pracowników produkcyjnych przechodzi na system pracy zmianowej. Będą trzy zmiany, po 8 godzin. Czy należy zmienić tym zakresie regulamin pracy i czy pracownicy powinni być dodatkowo wynagradzani – szczególnie na II i III zmianie?

Odpowiedź

Szczególny system lub rozkład czasu pracy ustala się w regulaminie pracy, jeśli pracodawca jest obowiązany do jego tworzenia. Skoro więc u pracodawcy obowiązuje taki regulamin, to należy zmienić jego treść w zakresie organizacji czasu pracy wprowadzając zapis o stosowaniu pracy zmianowej wobec pracowników produkcyjnych.

UZASADNIENIE

Praca zmianowa to wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany system czasu pracy (podstawowy, równoważny). W każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie. 
Zatem, pracodawca w razie potrzeb może wprowadzić pracę zmianową pamiętając jednocześnie o zapewnieniu pracownikom odpoczynku, przestrzegając  wymiaru czasu pracy i zasad dotyczących udzielania odpowiedniej liczby dni wolnych.  
W regulaminie pracy ustala się m.in. organizację pracy, porę nocną, a także systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe. Jeżeli więc dl...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.