Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

14 grudnia 2017

Wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów

137

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wydaje przedsiębiorcom na wniosek pisemne interpretacje przepisów z zakresu ubezpieczeń w ich indywidualnych sprawach.

Kto może złożyć wniosek?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą , czyli prowadzisz działalność gospodarczą jako:

 • osoba fizyczna

 • osoba prawna

 • jednostka organizacyjna, która nie jest  osobą prawną, ale posiada zdolność prawną, np. spółka komandytowa, spółka jawna,

to możesz złożyć wniosek o indywidualną interpretację przepisów.

Czego może dotyczyć wniosek?

Wniosek może dotyczyć:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym,

 • zasad obliczania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,

 • podstawy, od której obliczane są składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kiedy ZUS nie wyda interpretacji?

ZUS nie wyda interpretacji, jeżeli Twój wniosek dotyczy m.in.:

 • obowiązku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 • obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

 • uznania pracy za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,

 • świadczeń, tj. emerytur, rent, zasiłków,

 • składania i wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych,

 • ustalenia właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego, np. jeżeli pracujesz w Polsce i zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech, a chcesz zapytać, któremu ustawodawstwu/systemowi ubezpieczeń społecznych będziesz podlegał.

Jeżeli ZUS nie jest właściwy do wydania interpretacji, to:

 1. wydaje decyzję o odmowie wydania interpretacji albo

 2. przekazuje sprawę do organu właściwego, informując o tym wnioskodawcę.

Co powinien zawierać wniosek?

Jeżeli chcesz złożyć wniosek, to powinieneś zamieścić w nim następujące informacje:

 1. nazwę firmy,

 2. adres siedziby firmy/adres zamieszkania przedsiębiorcy,

 3. adres do korespondencji w przypadku, gdy jest on inny niż adres podany w pkt. 2,

 4. jeśli działasz przez pełnomocnika – jego dane osobowe oraz adres,

 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 6. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),

 7. przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,

 8. przedstawienie własnego stanowiska w sprawie.

Dla ułatwienia możesz skorzystać z przygotowanego przez ZUS wzoru.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski rozpatrują dwa oddziały ZUS:

 • Oddział ZUS w Gdańsku

 • Oddział ZUS w Lublinie.

Jeżeli jako przedsiębiorca prowadzisz swoją firmę na terenie działania oddziału w:

 • Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze  

złóż wniosek do Oddziału ZUS w Gdańsku,

 • Bielsku - Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu

złóż wniosek do Oddziału ZUS w Lublinie.

Wniosek złóż osobiście, przez PUE lub prześlij pocztą.

Jeżeli chcesz wiedzieć na terenie jakiego oddziału prowadzisz działalność, sko...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę