Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Od 1 września w ZUS można składać wnioski o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wniosek można dostarczyć do ZUS na trzy sposoby. Można to zrobić osobiście, wnioski przyjmują wszystkie placówki ZUS lub wysyłając wypełniony wniosek pocztą. Wnioski o emeryturę w formie gotowego papierowego druku są dostępne w placówkach ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl w zakładce „Wzory formularzy” – Wniosek o emeryturę (EMP).

Można również wysyłać wypełniony wniosek przez Internet - za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Na Platformie został udostępniony wniosek ZUS RP 1E, który należy wypełnić i wysłać elektronicznie. Do wysyłki niezbędny jest profil zaufany e PUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny, a oryginały dokumentów, które zostaną dołączone do wniosku wysyłanego przez PUE ZUS należy dostarczyć osobiście do placówki ZUS albo wysłać je pocztą.

Osoby, które mają udokumentowane okresy ubezpieczenia lub pracy za granicą muszą do wniosku o emeryturę dołączyć załącznik (EMZ) dostępny w zakładce „Wzory formularzy”.

Osobom chcącym zł...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę