Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 marca 2018

Warunki wynagradzania głównej księgowej w jednostce samorządu terytorialnego

187

Gdzie zamieścić postanowienia dotyczące zarobków głównej księgowej? Czy można to zrobić w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych? Mam na myśli określenie maksymalnej kwoty wynagrodzenia zasadniczego, czy stawkę dodatku funkcyjnego.

ODPOWIEDŹ

Zasady płacowe dla osób zarządzających zakładem pracy (tu: zakładem budżetowym), w tym głównej księgowej, powinny być umieszczane w jej umowie o pracę lub innego rodzaju aktach, stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy.

UZASADNIENIE

Działa tu zakaz określony w art. 772 § 5 w zw. z art. 24126 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.) w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Obejmuje on wymienione osoby, gdyż należą do osób zarządzających w myśl art. 128 § 2 pkt 2 k.p. Przepis ten stanowi, że są to pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy, pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi.

Ustalając indywidualne warunki wynagradzania dla wymienionych osób, pracodawca powinien pamiętać, aby ich wynagrodzenie zasadnicze nie b...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.