Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI , UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 marca 2018

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2018 r.

187

Od 1 marca 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przed 1 marca 2018 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2018 r.

Waloryzacja polega na pomnożeniu  kwoty świadczenia w wysokości przysługującej28 lutego 2018 r. przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 102,98%.

Od 1 marca 2018 r. kwota bazowa wynosi 3731,13 zł i ma zastosowanie przy obliczaniu emerytur przyznawanych według dotychczasowych zasad i rent na wniosek:

  • zgłoszony po 28 lutego 2018 r. lub

  • zgłoszony przed 1 marca 2018 r., jeżeli prawo do świadczenia powstało po 28 lutego 2018 r.

Od 1 marca 2018 r. obowiązują również nowe kwoty:

  • najniższych emerytur i rent,

  • dodatków i świadczeń pieniężnych wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo samoistnie,

  • maksymalnego zmniejszenia emerytur i rent w przypadku osiągania przychodu z działalności zarobkowej.

Kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

  • emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 1029,80 zł;

  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 772,35 zł;

  • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa - 1235,76 zł;

  • renta z tytułu cz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.