Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 sierpnia 2018

W jakiej sytuacji dochodzi do naruszenia zakazu wykonywania zajęć tożsamych

186

W naszej jednostce zatrudniamy informatyka, który prowadzi działalność gospodarczą (usługi informatyczne) oraz pracuje w dwóch innych urzędach na umowę zlecenia jako informatyk. Pracownik nie wydaje żadnych decyzji, natomiast uczestniczy w komisji przetargowej na sprzęt komputerowy. Poinformował pracodawcę o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych, i uzyskał zgodę od pracodawcy na podjęcie dodatkowego zatrudnienia. Czy w tym przypadku wystąpi naruszenie art. 30 ustawy o pracownikach samorządowych? Czy dodatkowa praca i prowadzenie działalności gospodarczej przez pracownika koliduje z jego obowiązkami służbowymi?

ODPOWIEDŹ

Nie, w opisanej sytuacji nie dochodzi do naruszenia art. 18 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

UZASADNIENIE

Przepis ten nie zakazuje pracownikowi samorządowemu dodatkowego zatrudnienia, czy prowadzenia działalności gospodarczej w ogólności, lecz tylko wtedy, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

  • zajęcia wykonywane w ramach dodatkowego zatrudnienia lub prowadzonej działalności gospodarczej są tożsame, pozostają w sprzeczności albo są związane z zajęciami, wynikającymi z obowiązków służbowych,

  • wykonywanie tych zajęć wywołuje uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Oznacza to, że możliwa jest sytuacja, w której pracownik będzie wykonywał podobne czynności w ramach swojego podstawowego zatrudnienia, jak i dodatkowego zatrudnienia czy działalności gospodarczej, lecz nie będzie między nimi takiej kolizji, która prowadziłaby do podejrzeń o stronniczość lub interesowność. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.