Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 kwietnia 2018

W jaki sposób przekazać pracownikowi informację w związku ze zmianą wymiaru czasu pracy

184

Jeden z naszych pracowników pracuje obecnie na 1/2 etatu. Jednak w związku ze wzmożeniem produkcji chcemy zwiększyć mu zatrudnienie do całego etatu. Chcemy zrobić to porozumieniem zmieniającym. Czy to wystarczy?

ODPOWIEDŹ

Zmiana wymiaru czasu pracy wiąże się ze zwiększeniem należnego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego. W związku z tym należy przekazać pracownikowi zaktualizowaną pisemną informację o warunkach zatrudnienia.

UZASADNIENIE

Pracodawca, zgodnie z art. 29 § 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej: k.p.), ma 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę na przekazanie na piśmie pracownikowi następujących informacji:

  • obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,

  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

  • obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, może nastąpić przez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy - zawartych w Kodeksie pracy oraz regulaminie pracy czy układu zbiorowego pracy.

Ponadto pracodawca ma też obowiązek przekazania pracownikowi pisemnej informacji układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

W przypadku pracodawców, którzy nie mają obowiązku ustalenia regulaminu pracy, do ich obowiązków należy także przekazanie pracownikowi informacji dotyczących: pory nocnej, miejsca, terminu i czasu wypłaty wynagrodzenia, a także przyjętym w firmie sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Przekazanie pracownikowi pisemnej...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.