Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

27 września 2017

W 2018 roku każdy przedsiębiorca będzie miał indywidualny rachunek w ZUS

184

Od 1 stycznia 2018 roku zaczną obowiązywać zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych, polegające na utworzeniu dla każdego przedsiębiorcy indywidualnego rachunku składkowego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Takie rozwiązanie ułatwi wykonywanie comiesięcznych obowiązków wobec ZUS.

Rachunki, na które płatnicy wpłacają obecnie składki na ubezpieczenia i fundusze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, zostaną zamknięte.Każdy z płatników składek otrzyma informację o swoim indywidualnym numerze rachunku składkowego i będzie jednym, zwykłym przelewem dokonywał płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pozwoli to przedsiębiorcy wykonać tylko jeden przelew, zamiast trzech lub czterech. Nowy numer składać się będzie z 26 cyfr. Cyfry od trzeciej do dziesiątej oznaczać będą numer identyfikacyjny ZUS, a dziesięć ostatnich – NIP przedsiębiorcy. Aby uniknąć problemów, przed rozpoczęciem wpłacania składek na nowe konto warto sprawdzić, czy otrzymany numer jest prawidłowy. Będzie można to zrobić w każdej placówce ZUS. Akcje informacyjna rozpocznie się już na początku października 2017 r. Informacje o nadanych numerach rachunków sk...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.