Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 lipca 2018

Uzyskanie prawa do emerytury przez pracownika a formalności względem ZUS

153

Jak należy prawidłowo zgłosić w ZUS zmianę kodu u pracownika, który wcześniej był zgłoszony z kodem 01 10 00, ale uzyskał prawo do emerytury? Z jaką datą dokonać zmiany?

ODPOWIEDŹ

Zmianę kodu tytułu ubezpieczenia należy zgłosić w ZUS poprzez złożenie wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA i zarejestrowanie ponownie z nowym kodem, z datą przyznania emerytury.

UZASADNIENIE

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego na druku ZUS ZUA zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: numer PESEL, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania.

O wszelkich zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniach, płatnik składek zawiadamia ZUS w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

W zgłoszeniu ubezpieczonego podaje się kod tytułu ubezpieczenia, który składa się z 6 znaków, oznaczających:

  • podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem (4 znaki)

  • ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty (1 znak)

  • s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę