Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 marca 2018

Urzędnik może dostać tylko premie przewidziane w regulaminie wynagradzania

176

W urzędzie funkcjonuje regulamin wynagradzania. Za szczególne zasługi szef chce przyznać urzędnikowi premię, która nie jest przewidziana w tym dokumencie. Czy w tej sytuacji świadczenie takie może zostać wypłacone?

ODPOWIEDŹ

Nie, urzędnik może dostać tylko taką premię jaka jest przewidziana w regulaminie wynagradzania funkcjonującym w urzędzie. Może jednak dostać dodatkowe wynagrodzenie jeśli przewiduje to jego umowa o pracę.

UZASADNIENIE

Funkcjonujący w urzędzie regulamin wynagradzania może określić:

  • warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,

  • warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnych i specjalnych oraz innych dodatków.

Z treści przepisu regulującego kwestie treści regulaminu wynagradzania w urzędzie wynika, że w dokumencie tym nie mogą się znaleźć inne podstawy do wypłacania dodatkowego wynagrodzenia niż te, które zostały przewidziane w ustawie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.