Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1 lutego 2018

Uprawnienia emerytalno-rentowe pracownika

214

Jak poprawnie zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uzyskanie przez pracownika uprawnień emerytalno-rentowych?

ODPOWIEDŹ

Płatnik składek, którego pracownik nabył prawo do świadczenia emerytalno-rentowego musi zmienić kod tytułu ubezpieczenia z 011000 na 011010 w terminie 7 dni od dnia pozyskania informacji o nabyciu tych świadczeń przez pracownika.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek ma obowiązek złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych. Oświadczenie takie powinno zawierać następujące dane osoby zgłaszanej: nazwisko, pierwsze i drugie imię, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu oraz adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeśli są one różne od adresu stałego zameldowania. O zmianach w stosunku do danych wykazanych w zgłoszeniu, a dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania, płatnik składek ma obowiązek zawiadomić ZUS poprzez złożenie...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.