Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

30 września 2018

Umowy terminowe przekształcają się z mocy prawa

169

Mamy pracownika z długą umową terminową. Za kilka tygodni zatrudnionemu upłyną 33 miesiące wykonywania obowiązków służbowych w ten sposób. Czy w tej sytuacji pracodawca powinien w jakikolwiek sposób aneksować taką umowę i przekształcać ją w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony?

ODPOWIEDŹ

Nie ma takiej potrzeby. Terminowa umowa o pracę z mocy prawa przekształci się w umowę zawartą na czas nieokreślony. Teoretycznie pracodawca nie musi więc podejmować żadnych działań skutkujących zmianą treści tej umowy. W praktyce jednak radzimy to zrobić.

UZASADNIENIE

Kodeks pracy stanowi, że poza wyjątkami wymienionymi w art. 251 § 4 i 41 tego aktu prawnego okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy. dodatkowo łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Praktyczny skutek tej normy prawnej polega na tym, że w przypadku umów o pracę zawartych na czas określony dłuższy niż 33 miesiące albo w przypadku umów, których liczba przekracza 3 przyjmuje się założenie, że osoba wykonująca pracę na ich podstawie, odpowiednio od dnia następującego po upływie tego okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, staje się zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

WAŻNE: Chociaż pracodawca nie musi potwierdzać faktu przekształcenia umowy terminowej w bezterminową należy rozważyć taką opcję choćby po to by nie wprowadzać zamieszania do dokumentacji pracowniczej.

Ponieważ efekt taki wprost wynika z przepisów prawa a więc jest niezależny od woli stron takich umów nie ma potrzeby podejmowania jakichkolwiek działań przez pracodawcę mających na celu potwierdzanie tego faktu. Oznacz...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.