Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 marca 2018

Umowy o dzieło – dopuszczalność zawierania

163

Firma ma umowy z przedszkolami na organizację imprez na terenie przedszkola w ramach edukacji i z okazji różnych uroczystości. Czy do organizacji takich zajęć firma może podpisywać umowy o dzieło z wykonawcami stosując 50% koszty uzyskania przychodów za np: przygotowanie choreografii tanecznej, autorska inscenizacja muzyczna czy przygotowanie autorskich gier i zabaw w języku angielskim? Jest ostatnio wiele wątpliwości co do takich umów a chcemy mieć pewność, że dobrze wystawiamy umowy.

ODPOWIEDŹ

Umowa o dzieło do swojej skuteczności wymaga cech autorskich wykonanego dzieła. Jeżeli zatem przedmiotem takich umów będzie wykonanie autorskich zadań, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podstawą ich wykonania były umowy o dzieło.

Tak, firma może podpisywać umowy o dzieło z wykonawcami stosując 50% koszty uzyskania przychodów za takie dzieła, jak przygotowanie choreografii tanecznej, autorskiej inscenizacji muzycznej oraz przygotowanie autorskich gier i zabaw w języku angielskim.

UZASADNIENIE

Umowa o dzieło jest umową, która wymaga tzw. autorskiego wykonywania zadania. Możliwość rozliczania się z dziełobiorcą na podstawie umowy o dzieło zależy od charakteru wykonywanych zadań - każde z nich musi zawierać elementy autorskie, czyli musi stanowić odrębne „dzieło” wynikające z umowy.

Należy podkreślić, iż umowa o dzieło jest tzw. umową rezultatu. Wykonanie oznaczonego dzieła jest zwykle określonym procesem pracy lub twórczości o możliwym do wskazania momencie początkowym i końcowym, którego celem jest doprowadzenie do efektu (rezultatu) przyjętego przez strony w momencie zawierania umowy.

Dodatkowo, dzieło jest w każdym wypadku wytworem przyszłym, który w momencie zawarcia umowy nie istnieje, natomiast ma powstać w przyszłości ściśle określonej. Przyszły rezultat stanowiący przedmiot umowy o dzieło musi być z góry przewidziany i określony w samej umowie.

Przedmiot umowy o dzieło może być określony w różny sposób i różny może być stopień dokładności tego określenia, pod warunkiem że nie budzi on wątpliwości, o jakie dzieło chodzi

Ponadto, dzieło powinno być oznaczone jako wykonane na zamówienie, a zatem odpowiadające osobistym potrzebom, upodobaniom czy wymaganiom zamawiającego.

Zdaniem Sądu Administracyjnego w Gdańsku, nie można uznać za dzieło czegoś, co nie odróżnia się w żaden sposób od innych występujących na danym rynku rezultatów pracy materialnych bądź niematerialnych, gdyż wówczas zatraciłby się indywidualny charakter dzieła. Dzieło nie musi wprawdzie być czymś nowatorskim i niewystępującym...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę