Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy w związku z wejściem w życie przepisów o RODO pracodawcy mają obowiązek wprowadzać aneksy do umów o pracę czy umów zlecenia z informacją o danych osobowych - kto jest administratorem, jaki jest czas i zakres przetwarzania danych?

ODPOWIEDŹ

Pracodawca ma obowiązek poinformować swoich pracowników o fakcie przetwarzania danych osobowych, jednak nie powinno to się odbywać w formie aneksów do zawartych umów o pracę czy tez umów zleceń. Właściwym będzie sporządzenie odrębnego dokumentu z informacjami w zakresie ochrony danych osobowych, z którym pracownik powinien się zapoznać i podpisać. Sam dokument powinien trafić do akt osobowych każdego z pracowników.

UZASADNIENIE

W myśl art. 29 Kodeksu pracy umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:  rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,  wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.

Oczywiście wymienione w Kodeksie pracy elementy umowy o pracę są jedynie przykładowe, ale to wcale nie oznacza konieczności uzupełnienia umowy o pracę o informacje związane z ochroną danych osobowych.

Umowa o pracę czy umowa zlecenia ma być umową czytelną dla pracownika lub zleceniobiorcy, a aneksowanie tych umów tylko ze względu na RODO spowoduje nieczytelność umów, a po wtóre część pracowników może mylnie zinterpretować to jako zmianę umowy o pracę.

Lepiej, tak już wspomniałem sporządzić informację o administratorze danych, możliwością w każdym czasie ich zmiany i sprostowania.

Proszę pamięta...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.