Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudniliśmy pracownika na zastępstwo za kogoś, kto długo chorował. W umowie jest zapis, że umowa rozwiąże się z chwilą powrotu chorującego pracownika do pracy. Ma to nastąpić już za tydzień. Czy w tej sytuacji zastępcy należy wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na zastępstwo?

ODPOWIEDŹ

Nie ma takiej potrzeby. Umowa zawarta na zastępstwo rozwiąże się sama

UZASADNIENIE

Chociaż zgodnie z prawem pracy każdą umowę o pracę można rozwiązać za wypowiedzeniem to jednak w przypadku umów terminowych (a do tej kategorii zalicza się umowy na zastępstwo) co do zasady rozwiązują się one z upływem czasu, na który zostały zawarte. Moment ten nie musi być określony dokładną datą. Może nim być także nastąpienie pewnego zdarzenia – nawet jeśli nie sposó...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę