Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 lipca 2018

Umowa na czas określony a przedemerytalna ochrona stosunku pracy

205

Zamierzamy wypowiedzieć umowę o pracę na czas określony zawartą do 31 grudnia 2018 r., pracownikowi, który osiągnie wiek emerytalny 1 lutego 2019 r. Czy w tej sytuacji pracownik jest szczególnie chroniony, tj. czy możemy wypowiedzieć umowę? Uważamy, że możemy wypowiedzieć umowę; przepisy o ochronie stosuje się wyłącznie do umowy na czas nieokreślony, a nawet jeśli, to umowa nie będzie obowiązywała w momencie osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego.

ODPOWIEDŹ

Przedemerytalna ochrona stosunku pracy znajduje zastosowanie także do pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę na czas określony.

W podanym przykładzie, ochrona będzie obowiązywała, a co za tym idzie nie będzie można złożyć wypowiedzenia, jeśli pracownik ma odpowiedni okres zatrudnienia, który pozwoli mu z chwilą osiągnięcia wieku emerytalnego na nabycie uprawnień do emerytury.

UZASADNIENIE

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. (art. 39 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy).

Przepis nie wyłącza zastosowania ww. przepisu do zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2014 r. (sygn. akt II PK 50/14), stosowanie ochrony przedemerytalnej przy umowie na czas określony zależy od spełnienia dwóch warunków:

  • pracownik musi osiągnąć wiek przedemerytalny, który jest krótszy od wieku emerytalnego o cztery lata.

  • musi mieć odpowiedni staż pracy, który uprawnia go do uzyskania prawa do emerytury z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Innymi słowy pracownik, któremu pozostało mniej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale jednocześ...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.