Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Na jakiej podstawie i w jakim okresie przed porodem można udzielić pracownicy urlop macierzyński?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 180 § 2 Kodeksu pracy pracownica przed przewidywaną datą porodu może skorzystać z urlopu macierzyńskiego. Jednakże, może nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Zatem, przed datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 180 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  • 20 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni, w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni, w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni, w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni, w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Podstawą do udzielenia urlopu macierzyńskiego przez pracodawcę w sytuacji, gdy pracownica urodziła dziecko, jest akt urodzenia. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu macierzyńskiego pracownicy po otrzymaniu aktu urodzenia dziecka od dnia narodzin dziecka.

Przykład
Pracownica urodziła dziecko w 7 sierpnia 2020 r. W dniu 12 sierpnia 2020 r. członek rodziny dostarczył do pracodawcy akt urodzenia dziecka. Pracodawca powinien udzielić urlopu macierzyńskiego od dnia 7 sierpnia 2020 roku na okres 20 tygodni.
 

Zaznaczyć trzeba, że przy udzielaniu urlopu macierzyńskiego tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.
Zauważyć także należy, że pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:

  • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
  • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.
Urlop macierzyński co do zasady wykorzystywany jest po porodzie. Jednakże, przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wówczas po porodzie przysługuje pracownicy urlop macierzyński aż do wyczerpania wymia...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę