Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

30 września 2018

Uczennica zatrudniona na naukę zawodu a zasiłek macierzyński

194

Uczennica zatrudniona na praktyczną naukę zawodu miała umowę do 22 czerwca 2018 roku. Od 26 kwietnia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca wypłaca zasiłki chorobowe. Co w tej sytuacji powinien zrobić pracodawca? W ZUS poinformowano mnie, że trzeba taką osobę wyrejestrować i dalej zasiłek chorobowy wypłaca ZUS. Czy to jest prawidłowe i co będzie z zasiłkiem macierzyńskim?

ODPOWIEDŹ

Rozumiem, że chodzi o osobę młodocianą będącą w ciąży. Zatem, należałoby wyjaśnić, że młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego jest umową na czas nieokreślony, a to oznacza, że nie wolno pracodawcy ani wypowiedzieć ani rozwiązać tej umowy, jeżeli pracownica jest w ciąży (o czym świadczy pytanie o zasiłek macierzyński).

UZASADNIENIE

Do zawierania i rozwiązywania z młodocianymi umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy kodeksu dotyczące umów o pracę na czas nie określony ze zmianami przewidzianymi w art. 195 i 196 Kodeksu pracy. Z tego więc wynika, że umowa o pracę w celu nauki zawodu jest umową na czas nieokreślony i tak powinna być traktowana w zakresie jej rozwiązania.W umowie tej określa się m.in. czas trwania przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy), natomiast sama umowa ma charakter umowy na czas nieokreślony. W przypadku umowy zawartej z młodocianym na czas nieokreślony, nawet po skończeniu nauki, umowa trwa nadal, więc w razie ciąży nie ma potrzeby przedłużania jej do dnia porodu. Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego można zawrzeć na czas określony tylko wówczas, gdy pracodawca zatrudnia więcej pracowników młodocianych w celu nauki zawodu niż wynika to z jego potrzeb.

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,

  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuow...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.