Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 marca 2018

Treść świadectwa pracy dla pracownika zawierającego porozumienie skracające okres wypowiedzenia

157

Firma zwolniła pracownika. Przysługuje mu 3 miesięczny okres wypowiedzenia. Na wniosek pracownika firma chce się zgodzić na porozumienie skracające ten okres. Mamy jednak wątpliwość jaki tryb rozwiązania umowy o pracę wskazać w świadectwie pracy. Czy jest nią porozumienie zawarte z zatrudnionym?

ODPOWIEDŹ

Nie, w świadectwie pracy jako tryb rozwiązania stosunku pracy podać należy wypowiedzenie umowy o pracę. Późniejsze porozumienie zawarte z pracownikiem nie dotyczy bowiem tego trybu a jedynie przewiduje dopuszczalne skrócenie okresu wypowiedzenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 § 6 ustawy z 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (dalej: k.p.) strony umowy o pracę mogą, po dokonaniu wypowiedzenia przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Robi się to za pomocą porozumienia zawartego między stronami.

To wyjątkowo wygodna forma regulowania praw i obowiązków stron stosunku pracy bo nie ma np. żadnych wymogów formalnych co do kształtu tego oświadczenia woli. Z formalnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie by porozumienie było zawarte ustnie - nie ma obowiązku zawierania go w formie pisemnej. Można nawet zaakceptować zawarcie takiego porozumienia w formie dorozumianej kiedy np. pracownik po prostu przestanie przychodzić do pracy w okresie wypowiedzenia a pracodawca nie wyraża w tej materii żadnego sprzeciwu.

Co istotne to pracodawca i pracownik sam ustalają jak bardzo chcą skrócić okres wypowiedzenia. Ważne jest to, że porozumienie takie jest zawierane już po tym jak umowa o pracę została wypowiedziana. W związku z tym to wypowiedzenie właśnie jest właściwym trybem rozwiązania umowy o pracę, który należy wpisać do świadectwa pracy.

Porozumienie reguluje jedynie wcześniejszy niż wynikający z wypowiedzenia termin zakończenia umowy o pracę. W żadnym wypadku nie zmienia ono pierwotnego sposobu rozwiązania umowy o pracę. Stąd też prawidłowo w ust. 4 lit. a) świadectwa pracy wskazać należy, że podstawą ustania stosunku pracy jest. art. 30 § 1 pkt 2 k.p., dotyczący wypowiedzenia umowy. W tym miejscu o porozumieniu skracającym okres wypowiedzenia w ogóle się nie wspomina.

WAŻNE: Porozumienie o skróceniu okresu wypowiedzenia wymaga zgody obu stron: zarówno pracownika jak i pracodawcy. Z trybu skrócenia przewidzianego w art. 36 § 6 k.p. nie ma znaczenia jaka jest długość okresu wypowiedzenia a nawet przyczyny, dla których strony decydują się na skrócenie wypowiedzenia.

W praktyce oznacza to, że porozum...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.