Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

AKTUALNOŚCI

22 sierpnia 2018

Tak dla bonu, nie dla nowych wydatków Funduszu Pracy

153

Wprowadzenie bonu ofertowego, który ma poprawić jakość pośrednictwa pracy, to dobre rozwiązanie. Złym pomysłem jest natomiast zamiar finansowania ze środków Funduszu Pracy zasiłków pogrzebowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych Ponadto minister rodziny, pracy i polityki społecznej nie powinien dysponować rezerwą w wysokości 30 proc. środków przeznaczonych na różne formy aktywizacji - uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając projekt ustawy o rynku pracy. 

- Wprowadzenie bonu ofertowego może przyczynić się do rozwoju legalnego i transparentnego systemu wspierania rekrutacji przez wykwalifikowane podmioty. Pozytywnie oceniamy zarówno rozliczenie pomiędzy pracodawcą a agencją zatrudnienia w formie bonu, co zmniejsza liczbę formalności, jak i szeroki zakres potencjalnych osób zainteresowanych podjęciem pracy (obywatele polscy i cudzoziemcy). Zwracamy jednak uwagę, że wysokość refundacji, którą może uzyskać pracodawca jest nieadekwatna do rynkowych kosztów usług rekrutacyjnych, świadczonych przez agencje zatrudnienia - mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Dodatkowo, obostrzenie w postaci wymogu pracy nowego pracownika przez okres 90 dni może spowodować, że instrument ten będzie bardzo mało popularny. Obecnie w niektórych branżach pracodawcy stają przed problemem częstego porzucania pracy, co zwiększa ryzyko braku refundacji. Zasadne byłoby rozróżnienie sytuacji, w zależności od przyczyn rozwiązania umowy o pracę. Nie jest zrozumiałe również ograniczenie bonu do podmiotów zatrudniających wyłączenie do 50 pracowników. W opinii KL wszyscy pracodawcy powinni być traktowani jednakowo.

Konfederacja Lewiatan stanowczo sprzeciwia się finansowaniu ze środków Funduszu Pracy zasiłków pogrzebowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz innych wydatków niezgodnych z jego celami.

Projekt ustawy nie zawiera żadnych mechanizmów zabezpieczających wydatkowanie środków FP na cele inne niż...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę