Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY , OŚWIATA I KULTURA

1 lipca 2018

Świadczenia urlopowe dla nauczycieli w 2018 roku

0 455

Nauczyciele w każdym roku otrzymują świadczenie urlopowe. Jest ono wypłacane ze środków utworzonego w szkole zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenie urlopowe – w odróżnieniu od pozostałych świadczeń finansowanych z funduszu – ma charakter obligatoryjny i jest wypłacane każdemu nauczycielowi zatrudnionemu w danym roku szkolnym.

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy pozostają w danym roku szkolnym w s...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.