Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

30 września 2018

Sposób korzystania przez nauczyciela ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem

172

Czy to prawda, że nauczyciel nie może już wykorzystać wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym?

ODPOWIEDŹ

Tak, od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe przepisy w tym zakresie. Od tej daty zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem przysługuje nauczycielowi wyłącznie w wymiarze liczonym w dniach i obejmuje 2 dni w ciągu roku kalendarzowego.

UZASADNIENIE

Do 1 stycznia 2018 r. prawo pracownika do wolnego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 regulował tylko art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Przewiduje on, że pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego prawo do zwolnienia od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni.

O tym, w jaki sposób wykorzystać zwolnienia decyduje zatrudniony w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. W przypadku pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar ten ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Zwolnienie udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustalane jest proporcjona...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.