Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

WYNAGRODZENIA

2 września 2018

Składnik przysługujący a niewypłacony – jak wliczyć go do podstawy zasiłku

173

Obok wynagrodzenia za pracę pracownikom są wypłacane prowizje kwartalne za sprzedaż produktów. Termin wypłat przypada na ostatni dzień miesiąca, a prowizji - do końca miesiąca następującego po upływie danego kwartału. Jeżeli ostatniego dnia miesiąca mamy wypłacić zasiłek, a prowizja nie została jeszcze wypłacona za ostatni kwartał, to czy po wypłacie przeliczyć zasiłek i wypłacić wyrównanie? Pracownik zachorował w lipcu. Prowizja za II kwartał powinna być wypłacona do końca lipca. Jeżeli jednak do czasu rozliczenia prowizja nie dotrze, to jak postąpić?

ODPOWIEDŹ

W takim przypadku do podstawy należy wliczyć prowizję wypłaconą za I kwartał, w podwójnej wysokości. Po wypłacie prowizji za II kwartał nie będzie potrzeby przeliczania podstawy zasiłku.

UZASADNIENIE

Premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli składniki wynagrodzenia, uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku przysługują lecz nie zostały wypłacone do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków chorobowych, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się te składniki w wysokości wypłaconej za poprzednie okresy.

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w lipcu. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od lipca 2017 do czerwca 2018 r. Pracownikowi temu przysługuje prowizja kwartalna. Do ustalenia podstawy...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.