Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

17 września 2017

Rozpoczęcie urlopu wychowawczego w trakcie miesiąca a podstawa wymiaru składki emerytalnej i rentowej

207

Pracownica pełnoetatowa z minimalnym wynagrodzeniem, rozpoczęłą urlop wychowawczy od 12 września. Jak wyznaczyć podstawę składek z tego tytułu - czy z okresu poprzedzającego bezpośrednio urlop wwychowawczy, kiedy był urlop rodzicielski i wypoczynkowy, czy z okresu faktycznie przepracowanego tj. przed zwolnieniem lekarskim związanym z ciążą?

Odpowiedź

Nie należy ustalać podstawy składkowej z okresu sprzed nieobecności spowodowanych np. chorobą czy pobieraniem zasiłku macierzyńskiego. Podstawę za wrzesień stanowi wynagrodzenie pracownicy, w wysokości 1266,67 zł, czyli za dni urlopu wychowawczego.

UZASADNIENIe

Podstawę wymiaru składki emerytalnej i rentowej osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2017 r. jest to kwota 2557,80 zł. Jednakże podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia tj. 1500 zł w 2017 r. Oznacza to, że jeżeli wynagrodzenie pracownicy jest niższe niż 2557,80 zł, to podstawą wymiaru do składek będzie jej pensja tj. 2000 zł. Gdyby wynagrodzenie pracownicy było wyższe niż podany próg, jako podstawę należałoby przyjąć kwotę graniczną 2557,80 zł.

Przy ustalaniu przeciętnego mi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.