Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 kwietnia 2018

Rozkład czasu pracy najlepiej ustalić w regulaminie

182

Firma chce uregulować systemowo kwestie obowiązujących w niej rozkładów czasu pracy. Co jest lepsze dla pracodawcy - ustalenie rozkładu czasu pracy w regulaminie pracy czy raczej w umowie o pracę zawieranej z każdym pracownikiem?

ODPOWIEDŹ

Moim zdaniem lepsze jest ustalenie rozkładu czasu pracy w regulaminie. W takim przypadku ewentualne zmiany przyjętych rozwiązań są prostsze. Wprowadzenie rozkładu czasu pracy do umowy o pracę powoduje, że każda jego zmiana wymagać będzie zastosowania porozumienia zmieniającego albo wypowiedzenia zmieniającego.

UZASADNIENIE

Co do zasady zakładowy rozkład czasu pracy (te same reguły dotyczą też rozkładu oddziałowego i wydziałowego) powinien być uregulowany albo w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy. W przypadku pracodawcy, na którym nie ciąży obowiązek wydawania regulaminu pracy rozkład czasu pracy wprowadza się obwieszczeniem. Obowiązuje ono po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. Ten ostatni ma obowiązek zapoznać każdego nowego pracownika z treścią obwieszczenia przed rozpoczęciem przez niego wykonywania obowiązków.

Zgodnie z orzecznictwem sądowym nie ma przeszkód, że rozkład czasu pracy ustalić w umowie o pracę z pracownikiem. Może to też nastąpić w drodze porozumienia między stronami.

Zgodnie z art. 129 § 3 k.p. pracodawcy mają prawo ustalić rozkłady czasu pracy w formie pisemnej lub elektronicznej. Robi się to na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, o...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.