Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Jak długo pracownica może korzystać z przerwy na karmienie? Czy powinna to udokumentować zaświadczeniem od lekarza?

Kodeks pracy ani nie określa maksymalnego czasu korzystania z przywileju ani też nie uzależnia jego przysługiwania od wieku dziecka. Nie nakłada również obowiązku w postaci przedłożenia przez kobietę pracodawcy zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego fakt karmienia piersią (jak ma to miejsce w przypadku pracownic w ciąży w zw. z art. 185 Kodeksu pracy).

Jednak w przypadku oczywistego i racjonalnego przekroczenia przez kobietę...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.