Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

OŚWIATA I KULTURA

1 sierpnia 2018

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczyciela

0 383

Ustawa z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła zmiany w ustawie z 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, które będą obowiązywały od 1 września 2018 roku. W związku z tym, konieczne stało się dostosowanie rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli do nowych regulacji oraz wyzwań stawianych przed nauczycielami.

Rozporządzenie określa:

POLECAMY

  • sposób odbywania stażu,

  • rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.