Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

2 sierpnia 2018

Pracodawca powinien zwrócić zaliczkę, która przepadła pracownikowi w biurze podróży

200

Pracownik wykupił wakacje w biurze podróży. Opłacił też zaliczkę za wyjazd. Pracodawca w terminie jego urlopu wypoczynkowego wstrzymał wolne wszystkim pracownikom, ze względu na realizację znacznego zamówienia od klientów. Czy w tej sytuacji pracownik ma prawo domagać się zwrócenia mu pieniędzy, które przepadły w biurze podróży?

ODPOWIEDŹ

Tak, pracownikowi przysługuje prawo domagania się zwrotu poniesionych przez niego kosztów w przypadku, gdy z winy pracodawcy nie mógł on skorzystać z wykupionej wycieczki w biurze podróży. Stosuje się w tym przypadku analogię do obowiązku zwrotu wydatków poniesionych przez pracownika, któremu przerwano urlop wypoczynkowy.

UZASADNIENIE

Artykuł 164 § 2 k.p. stanowi, że pracodawca może przesunąć termin urlopu pracownika, jeśli zachodzą po jego stronie szczególne potrzeby, a nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia w toku pracy. W praktyce oznacza to, że z możliwości tej można skorzystać jeśli u pracodawcy zaszły okoliczności o szczególnej wadze a pracownika nie ma komu zastąpić. Informację o niedopuszczeniu do skorzystania z urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien niezwłocznie przekazać zainteresowanemu zatrudnionemu.

Chociaż kodeks pracy w art. 167 § 2 przewiduje zwrot kosztów poniesionych przez pracownika jedynie w sytuacji, gdy zostanie on odwołany z urlopu wypoczynkowego (a więc pracownik na urlop już pojechał i został z niego odwołany) to jednak istnieje bogate orzecznictwo sądowe, głoszące iż podobne uprawnienie ma też pracownik, który na urlop nie pojechał z winy swojego pracodawcy. Sądy wprost mówi...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.