Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Z pracownikiem została zawarta umowa używania samochodu służbowego do celów prywatnych, w której uregulowano m.in. zasady odpłatności pracownika z tego tytułu. Pracownik wyraził w niej również zgodę na potrącenie tych kosztów z wynagrodzenia za pracę. Niedługo umowa się skończy ponieważ upłynie okres wypowiedzenia. Czy na podstawie takiego zapisu w umowie pracodawca może jednorazowo potrącić z ostatniego wynagrodzenia podliczone koszty, których pracownik nie pokrył?

Odpowiedź
Nie. Pracodawca nie może...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.