Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 marca 2018

Outsourcing może być przyczyną wypowiedzenia umów o pracę

196

Chcemy powierzyć wykonanie pewnych prac zewnętrznej firmie, z którą zawrzemy stosowną umowę cywilnoprawną. Oznacza to jednak, że będziemy musieli zwolnić kilku pracowników zatrudnionych do tej pory na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony. Czy taki outsourcing można uznać za przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?

ODPOWIEDŹ

Tak, jeśli pracodawca zdecyduje się powierzyć wykonywanie pracy zewnętrznej firmie to ten fakt może być uznany za prawidłową i prawdziwą przyczynę wypowiedzenia umów o pracę pracownikom, którzy do tej pory wykonywali te obowiązki.

UZASADNIENIE

Ponieważ mamy do czynienia z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony pracodawca ma obowiązek wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie im umów o pracę. W praktyce działania podjęte przez pracodawcę będą prowadzić do likwidacji niektórych stanowisk pracy - i taki też powód wypowiedzenia należy podać.

Rolę zatrudnionych do tej pory pracowników przejmie wynajęta zewnętrzna firma. W przypadku gdy likwidacja stanowiska pracy następuje w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych (a z takimi mamy do czynienia w opisywanym przypadku) uznać należy, że przyczyna wypowiedzenia jest w pełni udowodniona. W uzasadnieniu wyroku z 12 grudnia 2001 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt I PKN 733/00) stwierdził, że: „Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę musi być rzeczywista i istnieć w chwili dokonania wypowiedzenia. Jeżeli jest nią likwidacja stanowiska pracy, wystarczy, że decyzja o likwidacji jest na tyle zaawansowana realizacyjnie, że nie ma wątpliwości co do jej przeprowadzenia. Likwidacja stanowiska nie jest czynnością jednorazową, punktową. Wymaga przygotowania, przeprowadzenia, a proces decyzyjny - mniej lub bardziej złożony - obejmuje rozmaite czynności, jak w tym przypadku, różnych podmiot...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.