Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudnialiśmy pracownika od 15 września 2008 roku. Począwszy od 1 stycznia 2011 roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W dniu 1 września 2011 roku pracodawca doręczył oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 września 2011 roku. Pracownik w postępowaniu przed sądem domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne w związku z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów, które upatruje w zastosowaniu nieprawidłowego okresu wypowiedzenia. Czy ma rację?

Nie, Okres wypowiedzenia w przypadku tego pracownika powinien wynosić 3 miesiące. Zgodnie bowiem z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 1979 roku I PZP 33/78 do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony wlicza się okres wypowiedzenia tej umowy. Ponieważ we wrześniu 2011 roku pracownikowi upłynął 3-letni okres zatrudnienia okres wypowiedzenia powinien wynosić 3 miesiące. 

Rozwiązanie pracownikowi umowy o pracę nastąpiło w dniu 1 września okres wypowiedzenia powinien zakończyć się w dniu 31 grudnia 2011 r. W tej kwestii stanowisko zajął również Sąd Najwyższy w wyroku Wyrok z dnia 8 listopada 1988 roku I PRN 48/88, w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że z przepisu art. 30 § 21 kodeksu pracy wynika, że okres wypowiedzenia umowy o pracę, oznaczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Zatem w omawianym przykładzie okres wypowiedzenia rozpocznie się z dniem 1 października 2011 roku i upłynie z dniem 31 grudnia 2011...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.