Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Zatrudnialiśmy pracownika od 15 września 2008 roku. Począwszy od 1 stycznia 2011 roku na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W dniu 1 września 2011 roku pracodawca doręczył oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę ze skutkiem na dzień 30 września 2011 roku. Pracownik w postępowaniu przed sądem domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne w związku z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów, które upatruje w zastosowaniu nieprawidłowego okresu wypowiedzenia. Czy ma rację?

Nie, Okres wypowiedzen...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź