Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Prezydent miasta chce odwołać dyrektora muzeum, który został powołany na to stanowisko na czas nieokreślony. Czy istnieje możliwość odwołanie ze stanowiska dyrektora bez konsultacji związków zawodowych i fundacji, które współpracują z muzeum? Czy odwołanie takie może być skarżone do sądu administracyjnego?

ODPOWIEDŹ

Odwołanie dyrektora ze stanowiska można nastąpić w każdym czasie, ale musi być uzasadnione i poprzedzone konsultacjami ze związkami zawodowymi i stowarzyszeń zwodowanych działających w danej jednostce kultury. Należy podkreślić, że sam akt odwołania (zarządzenie) spełnia definicje aktu prawa publicznego i jako taki podlega kontroli sądu administracyjnego.

UZASADNIENIE

Dyrektora instytucji kultury powołuje organizator na czas określony, co do zasady, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w tej instytucji kultury oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję (art. 15 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Odwołanie dyrektora następuje w tym samym trybie.

Zasięganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych nie jest konieczne w przypadku wyłonienia kandydata na dyrektora w drodze konkursu. W przypadku powołania dyrektora na czas nieokreślony zastosowania będą miały przepisy art. 68-72 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy regulujące zagadnienia dotyczące stosunku pracy w drodze powołania

WAŻNE: Odwołanie z funkcji dyrektora powołanego na to stanowisko na czas nieokreślony nie oznacza, ze odwołanie może nastąpić bez uzasadnienia, według wyłącznie woli organu powołującego.

Podobnie tę kwestię rozstrzygnął Wojewódzki Sąd Administracyny w Gliwicach w wyroku z 15 grudnia 2017 r. (sygn. akt IV SA/Gl 108/170), wskazując że „regulacja art. 15 ust. 7 ustawy z 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przewidująca zastosowani...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.