Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

CZAS PRACY

1 marca 2018

Odpracowanie prywatnego wyjścia przez pracownicę w ciąży

209

Pracownica w ciąży złożyła wniosek o zwolnienie ją z pracy w celu załatwienia spraw osobistych. Powinna odpracować czas pozostawania poza firmą w godzinach pracy. W jakim terminie powinna to zrobić?

ODPOWIEDŹ

Najlepiej gdyby pracownica odpracowała wyjście prywatne jeszcze tego samego dnia, kiedy skorzystała z tej możliwości. W innych dniach będzie mogła odpracować swoje wyjście tylko wtedy jeśli pracuje mniej niż 8 godzin dziennie. Za każdym razem odpracować może tylko tyle ile brakuje jej do 8 godzinnej pełnej dniówki.

UZASADNIENIE

Nawet jeśli funkcjonujący w firmie system czasu pracy przewiduje przedłużenie dnia roboczego powyżej 8 godzin to reguły te nie dotyczą pracownic w ciąży. W ich przypadku kodeks pracy przewiduje tylko dniówkę w wymiarze 8 godzin. W żadnym wypadku nie dopuszcza się do jej przedłużenia.

Taka „sztywna” dniówka znacząco utrudnia egzekwowanie od ciężarnych kobiet odpracowywania wyjść w celach prywatnych.

WAŻNE: Jeśli chcesz uniknąć kłopotów z odpracowaniem przez kobietę w ciąży wyjścia w celach prywatnych karz jej odpracować wolne jeszcze tego samego dnia.

Jeśli pracodawca nie uzgodni z ciężarną, żeby po załatwieniu prywatnych spraw wróciła jeszcze tego samego dnia do pracy i odpracowała udzielone jej wolne może mieć problem z późniejszym wyegzekwowaniem odrobienia tego wyjścia. Wiąże się to z regułą, zgodnie z którą odpracowywanie wyjścia w celach prywatnych nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

Nie da się jej zastosować do kogoś kto ma sztywną 8 godzinną dniówkę. W jego przypadku to nie da się bowiem uniknąć sytuacji, w któr...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.