Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Pracodawca skierował do pracownika oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, podając jako przyczynę redukcję etatu. W okresie wypowiedzenia pracownik ukończył 61 lat, a jego staż pracy umożliwi mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem 65 roku życia. Pracownik odwołał się do sądu z powództwem o uznanie wypowiedzenia umowy za bezskuteczne. Czy pracownik ma rację?

Nie, art. 39 kodeksu pracy nakłada na pra...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Sprawdź