Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

GMINY I POWIATY

1 czerwca 2018

Nie trzeba pytać pracownika samorządowego o zgodę na przeniesienie na inne stanowisko

159

W związku z reorganizacją urzędu i likwidacją niektórych miejsc pracy chcemy przenieść pracownika samorządowego na inne stanowisko jak najbardziej odpowiadające jego kwalifikacjom. Czy na takie działanie wymagana jest zgoda przenoszonej osoby?

ODPOWIEDŹ

Nie, przeniesienie służbowe urzędnika samorządowego na inne stanowisko jest czynnością jednostronną, którą może podjąć samodzielnie pracodawca. W związku z tym nie ma potrzeby uzyskiwania na to zgody przenoszonego pracownika.

UZASADNIENIE

Artykuł 23 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że w przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku.

Działanie takie ma charakter wyjątkowy, bo z jednej strony daje pracodawcy prawo do jednostronnej zmiany bardzo ważnego elementu umowy o pracę jakim jest rodzaj powierzonej pracy, z drugiej określa wyraźnie, iż można to zrobić w szczególnej sytuacji czyli tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z reorganizacją jednostki samorządu terytorialnego zatrudniającej pracownika. Reorganizacja ta w dodatku musi skutkować likwidację zajmowanego przez urzędnika stanowiska.

Niestety cytowany przepis nie określa o jaki rodzaj reorganizacji chodzi. Dlatego powszechnie przyjmuje się, że dotyczy to zmian struktury organizacyjnej pracodawcy samorządowego. Podobny problem jest z definiowaniem likwidacji stanowiska pracy. Na potrzeby...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę