Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

BHP , ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 kwietnia 2018

Nie każdy pracownik musi dostać tyle samo na okulary

208

Czy pracodawca ustalając zasady zapewniania pracownikom okularów korygujących wzrok może w regulaminie określić, że zatrudnieni dostaną różne kwoty na te okulary zależne od ich dochodów?

ODPOWIEDŹ

Przepisy prawa pracy nie regulują kwestii dopuszczalności różnicowania wysokości kwot służących zapewnieniu pracownikom okularów korekcyjnych w zależności od różnych wybranych przez pracodawcę kryteriów. Uznać więc należy, iż jest to dopuszczalne. Naszym zdaniem jednak minimalna kwota finansowania ustalona przez pracodawcę powinna pokrywać rzeczywiste koszty nabycia okularów.

UZASADNIENIE

Rozporządzenie z 1 grudnia 1998 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi, że pracodawca zatrudniający pracowników na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ma obowiązek zapewnić im okulary korygujące wzrok.

Odbywa się to na podstawie zalecenie lekarza wydanego po przeprowadzeniu badań okulistycznych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Dzieje się to w czasie badań wstępnych, okresowych lub kontrolnych. Jeżeli w ich trakcie okaże się, że zachodzi potrzeba stosowania szkieł korekcyjnych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego lekarz wydaje stosowne zaświadczenie.

W praktyce stosowania przepisów regulujących te kwestie przyjęło się, że ze względu na dużą ogólnikowość wspomnianych wcześniej norm, pracodawcy w odpowiednim akcie wewnętrznym (zazwyczaj w regulaminie, ale też decyzji czy zarządzeniu) sami określają dokładne reguły płacenia za okulary dla potrzebujących ich pracowników.

Mogą więc określić ile za nie zapłacą, jak często będą pokrywać takie wydatki oraz termin wypłaty przyznanych pracownikowi środków. Ponieważ nie ma przepisów, które by tego zakazywały pracodawca może wprowadzić różne kryteria przyznawania zatrudnionym przez siebie osobom refundacji szkieł korekcyjnych. Nic więc nie stoi na przeszkodzie by ka...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.