Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

URLOPY

1 lipca 2018

Na jaki okres udzielić urlopu rodzicielskiego przy umowie na czas określony

200

Proszę o informację, czy w sytuacji gdy pracownicy, która przebywa na zasiłku rodzicielskim od 14 stycznia 2018 roku do 25 sierpnia 2018 roku kończy się umowa o pracę z dniem 31 maja 2018 roku powinniśmy na świadectwie pracy wykazać, że wykorzystała 19 tygodni i 5 dni urlopu czy może 32 tygodnie tak jak jej go udzieliliśmy. Czy postąpiliśmy prawidłowo udzielając jej 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego co przypadało już po zakończeniu umowy o pracę. Byliśmy przekonani, że podpisze kolejna umowę o pracę i po rodzicielskim wróci do pracy.

ODPOWIEDŹ

W świadectwie pracy należy podać informację o wykorzystanym urlopie rodzicielskim, a nie udzielonym.

UZASADNIENIE

Urlop rodzicielski jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym. Oznacza to, że może być udzielony tylko do czasu trwania umowy o pracę. Udzielenie urlopu w pełnym wymiarze na wniosek pracownicy nie przedłuża umowy na czas określony. Rozwiązuje się ona wraz z upływem czasu na jaki została zawarta. Wraz z zakończeniem zatrudnienia kończy się urlop rodzicielski.

Po ustaniu stosunku pracy zasiłek macierzyński za okres pozostały do końca wymiaru odpowiadającego długości urlopu, będzie wypłacał ZUS (czyli od 1 czerwca do 25 sierpnia).

Co do świadectwa pracy to zamieszcza się w nim informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in. wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia.

Z tym, że pracodawca w ust. 6 pkt 4 tego dokumentu wpisuje wykorzystany urlop tylko wtedy, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać dalej z tego urlopu u kolejnego pracodawcy. Jeżeli pracodawca udzielił urlopu na podstawie art. 1791 Kodeksu pracy (na wniosek pracownicy z...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.