Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

1 kwietnia 2018

Minimalna stawka godzinowa ze zlecenia opiewającego na kwotę do 200 zł

162

Jak rozliczyć umowę zlecenia o wartości do 200 zł? Czy po zmianach w tych umowach można zastosować jeszcze taką umowę i jak się ona ma do minimalnej stawki godzinowej 13,70 zł za godzinę? Czy jak będę miała spisaną taką umowę zlecenie na 200 zł, to czy muszę robić ewidencję godzin pracy, tak jak przy normalnej umowie zlecenie?

ODPOWIEDŹ

Można zawrzeć umowę zlecenia na kwotę nieprzekraczającą 200 zł, opodatkowaną podatkiem zryczałtowanym. Jednak wówczas liczba godzin wykonania zlecenia nie może być wyższa niż 14 i pół.

UZASADNIENIE

W przypadku umów zleceń, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę pracy nad zleceniem nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.

W 2018 r. stawka ta wynosi 13,70 zł.

Obowiązuje ona bez względu na sposób ustalenia wynagrodzenia w umowie. Jeżeli wynagrodzenie ustalono w kwocie przysługującej za wykonanie całego przedmiotu zlecenia np. 200 zł za usługę, to jednocześnie umowa powinna zawierać zapis, że liczba godzin przeznaczonych na wykonanie tej pracy nie może przekroczyć 14 i pół. Tylko wtedy zostanie zachowana minimalna stawka godzinowa:

  • 200 zł : 13,70 zł = 14 pełnych godzin + ewentualnie pół godziny (14 godz. x 13,70 zł + 6,85 zł < 200 zł).

Tym samym zostanie zagwarantowana minimalna stawka godzinowa przy jednoczesnym opodatkowaniu kwoty z umowy podatkiem zryczałtowanym.

Z tytułu działalności wykonywanej osobiście m.in. na podstawie umowy zlecenia, jeżeli kwota należności okre...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.