Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim, a wymiar urlopu wypoczynkowego

Artykuły | 28 września 2020 | NR 34
73

Pracownica została zatrudniona na cały etat. Urodziła dziecko i wykorzystuje przysługujące jej urlopy rodzicielskie. W międzyczasie złożyła podanie o przyjęcie do pracy na 1/2 etatu w ramach urlopu rodzicielskiego. Czy pracownicy łączącej urlop rodzicielski z pracą na część etatu przysługuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego 26 dni?
 

Odpowiedź

Tak. Pracownica, która korzysta z urlopu rodzicielskiego i łączy ten urlop z pracą na 1/2 etatu, to jej wymiar urlopu wypoczynkowego za ten okres nie zostanie obniżony bowiem nadal jest zatrudniona na pełen etat, w ramach którego 1/2 wymiaru czasu pracy będzie świadczyła pracę i w pozostałym 1/2 wymiarze korzystać będzie z urlopu rodzicielskiego.

Uzasadnienie

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

  • 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka w czasie jednego porodu,
  • 34 tygodni – w pozostałych przypadkach.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

W ww. przypadku podjęcie pracy następuje na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Kodeksu pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika na piśmie.

WAŻNE: Należy podkreślić, że pracownik który łączy pracę z urlopem rodzicielskim nadal zatrudniony jest np. na cały etat. Zatem, do określenia wymiaru urlopu wypoczynkowego tego pracownika jest nadal ten wymiar czasu pracy, który widnieje w umowie o pracę. 

Przy pełnym etacie wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni.

Wobec tego, jeśli matka dziecka korzystająca z urlopu rodzicielskiego będzie łączyła ten urlop z pracą na 1/2 etatu i uprawniona jest do 26 dni urlopu wypoczynkowego, to j...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.