Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

Czy wójt może przyznać swemu zastępcy dodatek specjalny z tytułu zwiększonych obowiązków służbowych?

ODPOWIEDŹ

Tak, przyznanie takiego dodatku leży w kompetencjach wójta.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań. Przepis ten dotyczy także zastępcy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatrudnionych na podstawie powołania.

Natomiast art. 7 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do swojego zastępcy wykonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Oznacza to, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma kompetencje w zakresie przyznawania swemu zastępcy dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań.

Podobnie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z 12 marca 2013 r. (sygn. akt II SA/Ol 80/13), w którym czytamy: (…) Stosownie do art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy o samorządzie gminnym organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest kierownikiem urzędu gminy (kierownikiem urzędu gminy niemającej statusu miasta jest wójt, a urzędu miasta - burmistrz lub prezydent miasta) i wykonuje on za urząd, jako pracodawcę, czynności z zakresu prawa pracy (art. 31 § 1 k.p.) oraz uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu. Konsekwentnie, na podstawie art. 7 pkt 1 powołanej ustawy o pracownikach samorządowych, ustawodawca do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy, odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zastrzegł czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do jego zastępcy. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorząd...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.