Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

2 września 2018

Kto jest stroną umowy zlecenia lub umowy o dzieło

166

Czy umowy zlecenia i umowy o dzieło zarówno z pracownikami, jak i podmiotami zewnętrznymi musi być urząd gminy czy tez gmina?

ODPOWIEDŹ

Stroną umów może być wyłącznie gmina, ponieważ tylko ten podmiot ma osobowość prawną. Urząd gminy jest jedynie jest strukturą organizacyjną, której jedynym celem jest zapewnienie sprawnej realizacji zadań organu gminy. Oczywiście każdej umowy nie musi podpisywać osobiście wójt (burmistrz), ponieważ może on do tej czynności umocować (dać pełnomocnictwo) odpowiednich pracowników.

UZASADNIENIE

W myśl art. 2 ust 2. ustawy o samorządnie gminnym gmina posiada osobowość prawną. Ponadto gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

Osobowość prawną przyznaje gminie także Konstytucja RP, stwierdzając w art. 165 ust. 1, że gmina zyskuje osobowość prawną z mocy prawa z chwilą jej powstania. W związku z tym - podobnie jak każda inna osoba prawna - może być podmiotem praw i obowiązków oraz podejmować czynności o charakterze cywilnoprawnym.

To, że podmiotem praw i obowiązków jest gmina , a nie urząd gminy potwierdza w swojej uchwale z 13 listopada 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I OPS 3/12).

W uchwale tej m...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę