Szukanie zaawansowane

Szukanie wraz z odmianą wyrazów
Wstaw * (gwiazdka) po wpisaniu początku wyrazu
np. podatk*, aby znaleźć podatkami, podatkach itd.

Dokładne dopasowanie
Wpisz wyrażenie w cudzysłowie.
Na przykład: "podatek dochodowy".

Wykluczenie wyrażenia
Wstaw - (minus) przed słowem, które chcesz wykluczyć. Na przykład: "sprzedaż -towar"

Brak wyników

ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE

28 sierpnia 2019

NR 21 (Wrzesień 2019)

Korekta świadectwa pracy zwierającego imiona rodziców

244

W maju rozwiązaliśmy z jednym z pracowników umowę o pracę i wydaliśmy mu świadectwo pracy. W tym miesiącu zwrócił się on do nas z wnioskiem o wydanie nowego świadectwa pracy, na którym nie będą zamieszczone imiona jego rodziców. Czy rzeczywiście mamy taki obowiązek?

ODPOWIEDŹ 

Tak, pracodawca na świadectwie pracy wystawionym pracownikowi między 4 maja a 28 czerwca 2019 r. pracownikowi świadectwie pracy pracodawca wskazał imiona jego rodziców, to na wniosek pracownika musi wystawić mu nowe świadectwo pracy bez tych danych.

UZASADNIENIE

Jest to spowodowane zmianą rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która przewiduje szczególną procedurę na wypadek sytuacji, w której w wystawionym przez pracodawcę pomiędzy 4 maja 2019 r. - dniem nowelizacji Kodeksu pracy, a 28 czerwca 2019 r., czyli dniem poprzedzającym wejście w życie zmiany rozporządzenia, świadectwie pracy wskazane zostały imiona rodziców pracownika. Jeśli na wydanym w tym okresie świadectwie zostały zamieszczone imiona rodziców pracownik może w formie papierowej lub elektronicznej złożyć wniosek o wydanie nowego świadectwa pracy. Oprócz pracownika może to zrobić również osoba przez niego upoważniona. W przypadku śmierci pracownika prawo to przysługuje jego w przypadku ś...

To co widzisz, to tylko 30% treści...Aby uzyskać dostęp do całości, kup prenumeratę


Jeśli jesteś Prenumeratorem, zaloguj się, aby przeczytać artykuł w całości.